Team optimization

Team optimization

Wilt u de samenwerking binnen uw team optimaliseren om efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid te creëren? 

Attendo professional helpt u om de samenwerking tussen uw teamleden te versterken en uzelf en anderen beter te leren begrijpen.  We voorzien workshops om drijfveren en voorkeursgedrag in kaart te brengen en begrip en efficiëntie te verhogen. Op die manier kunnen de gewenste doelstellingen gerealiseerd worden.

Wat houdt teamoptimalisatie concreet in? 

  • Intake sessie met de teamleden, waarbij het gemeenschappelijke doel vooropgesteld wordt. 
  • DISC test met persoonlijke rapportage voor alle teamleden inclusief de leidinggevende. 
  • Individuele coachingsessie per teamlid. 
  • Teamsessie om de verworven inzichten en kennis te delen. 
  • Afsluitende teamsessie met een concreet actieplan en ontwikkeladviezen. 
  • Follow-up teamsessie om de verworven inzichten en acties te bestendigen.

Ontdek de verschillende mogelijkheden ?

Contacteer ons