Training

Training

Om optimaal te functioneren hebben uw medewerkers vaak nood aan extra tools en ondersteuning.
 

Tijdens onze trainingen bieden we inzicht, overleg en praktische oefeningen om specifieke vaardigheden en competenties te ontwikkelen. U kan kiezen voor een basis opleiding of voor een op maat uitgewerkt traject. Bij de opstart van een trainingstraject starten we met een grondige intake waarbij we in overleg met uw organisatie de specifieke vraag en doelstelling in kaart brengen.

Zo stemmen we trainingen af op uw specifieke noden, cultuur en organisatie. Dit maakt het voor de deelnemers mogelijk om het aangeleerde meteen om te zetten in de praktijken geeft het hen een stevige houvast bij verdere ontwikkeling.

Wat houdt een trainingstraject concreet in?

  • Intake met uw organisatie
  • (halve) dag sessies
  • Algemeen (theoretisch) kader
  • Concrete cases, oefeningen en tips
  • Extra literatuur en cursusmateriaal

Volgende trainingen kunnen worden georganiseerd:

Coachend leidinggeven

Als leidinggevende is het niet altijd evident om naast het taakgericht leidinggeven ook aandacht te besteden aan het mensgerichte aspect. Tijdens de training leert u een aantal basis technieken aan die u helpen om meer uit uw team te halen. We werken rond impactvolle communicatie, betrokkenheid en ontwikkeling en maken hierbij gebruik van concrete cases en rollenspelen om de impact van de training te optimaliseren.

Communicatietraining

Communicatie vormt een belangrijke factor binnen samenwerking, leidinggeven en klantenrelaties. Deze training helpt u om uw boodschap op een meer impactvolle en begripvolle manier te brengen. Er wordt gewerkt rond actief luisteren, geweldloos communiceren, alsook het herkennen, het begrijpen en hanteren van verschillende communicatiestijlen.

Time- en Stressmanagement

Deze workshop geeft inzicht in hoe de beschikbare tijd en middelen optimaal kunnen worden ingezet. Er worden vragen beantwoord zoals: hoe kan ik met minder tijd meer resultaat boeken? Hoe maak ik een realistische planning op? Hoe stel ik de juiste prioriteiten? Tijdens de training krijgt u eveneens concrete tips en handvaten om meteen in de praktijk toe te passen.

DISC workshop

Deze workshop helpt u om de samenwerking binnen uw team te optimaliseren. Met DISC leert u uzelf en anderen beter te begrijpen. DISC brengt talenten, communicatie en voorkeursgedrag in kaart. DISC geeft tevens inzicht in het waarom van bepaalde van onze acties of reacties. Op die manier kan u uw gedrag beter sturen en wordt transparante communicatie en samenwerking gestimuleerd. Wij zijn DISC gecertificeerd en werken op basis van het DISCĀ® model, waarbij we theorie en praktijk integreren. Om op een concrete en interactieve manier te werk te kunnen gaan, vult u voor de training reeds een DISC vragenlijst in waarbij uw profiel in kaart wordt gebracht.