Development Center

Development Center

Inzicht en acceptatie vormen de basis voor verdere ontwikkeling.


Om dit inzicht te creëren maken wij gebruik van een development center. Samen met de deelnemer brengen we sterke punten en ontwikkelpunten in kaart. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij verschillende simulaties, persoonlijkheidstesten, gesprekken en een zelfevaluatie worden ingezet.

Tijdens het development center zelf geven we uitgebreide feedback, waardoor de deelnemer de theorie meteen in praktijk kan omzetten. Daarnaast wordt er tijdens het development center eveneens het potentieel in kaart gebracht. Op basis van het development center voorzien wij een uitgebreide en competentiegerichte rapportage en mondelinge feedback naar de werkgever en de deelnemer.

Het development center vormt vaak de basis voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan kan u dan inzetten bij  de opstelling van verdere coachingstrajecten en bij de keuze van specifieke opleidingen.

Meer weten over een coachingstraject?

klik hier