HR Support

HR Support

Tijdelijke HR ondersteuning of interim management wint aan belang om specifieke doelstellingen te realiseren.  
 
 

Heeft u nood aan extra ondersteuning of advies op het vlak van Human Resources? Als bedrijfsleider of HR verantwoordelijke biedt externe ondersteuning u de nodige flexibiliteit, expertise en focus om te realiseren.


Attendo biedt u de mogelijkheid om tijdelijke pieken op te vangen, HR projecten te delegeren en advies in te winnen. We stellen hierbij steeds een betrouwbare en duurzame relatie voorop. Hierdoor kunnen we projecten op het vlak van rekrutering, talentmanagement, werkbaar werk en competentiemanagement succesvol ondersteunen.

 

Rekrutering

Wij ondersteunen u een aantal dagen per week of maand om een rekruteringspiek op te vangen en uw HR team te ondersteunen. Opmaak van functiebeschrijvingen, beheer van uw huidige databases, contacten met hiring managers, kandidaten en externe partners horen hierbij tot het takenpakket.

Assessment

Op basis van beschikbare testen en op maat uitgewerkte oefeningen worden de competenties van kandidaten in kaart gebracht. Door de in house aanwezigheid wordt een snelle en kwalitatieve service gegarandeerd en kunnen de verschillende betrokken partijen een meer actieve rol spelen in het proces.

Development

Afhankelijk van de specifieke vraag kan attendo professional specifieke ontwikkeltrajecten binnen uw organisatie begeleiden. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het optimaliseren van team en proces, het uitwerken van een gepast HR en/of competentie beleid en het ontwikkelen van specifieke competenties.