assessment center

Het aantrekken en in kaart brengen van talentvolle medewerkers is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie.

 

Staat u op het punt om een nieuwe medewerker aan te trekken en heeft u nood aan een professioneel advies? Wenst u de competenties van de kandidaat objectief in kaart te brengen? Maak dan gebruik van één van onze assessment modules. 

Wij helpen u om talent op te sporen en potentiële kandidaten in kaart te brengen. Wij hebben hierbij aandacht voor de persoon in kwestie, de beschikbare competenties, het potentieel, alsook de persoonlijke drijfveren. Daarnaast worden de kandidaten eveneens gelinkt aan de visie, missie en cultuur van uw organisatie.

 

Assessment Center

In overleg met uw organisatie stellen we een aantal competenties voorop die cruciaal zijn om binnen een specifieke functie of project te functioneren. Op basis van deze competenties stellen we vervolgens een passend assessment programma op. We maken hierbij gebruik van relevante testen, simulaties en een competentiegericht interview.

Een assessment programma kan variëren van 3 uur tot een dag afhankelijk van de te meten competenties. Daarnaast kan een assessment op verschillende niveau’s worden uitgevoerd en dit binnen verschillende sectoren.

Op basis van het assessment center formuleren wij een onderbouwd advies. Naast dit advies voorzien wij ook een uitgebreide en competentiegerichte rapportage en feedback naar uw organisatie en naar de kandidaat in kwestie. Een assessment center kan zowel plaatsvinden bij u op het bedrijf als op één van onze locaties.

Om aan uw specifieke vraag te voldoen maken wij gebruik van verschillende modules:
 

  • E-assessment
  • Talent scan
  • Professional scan
  • Professional assessment
  • Management assessment

Het juist talent binnen uw organisatie?

Neem contact op